MobileForms, Dé meest complete mobiele inspectietool voor de bouw


Speciaal voor de bouw hebben we OmniMove MobileForms Mobile Enterprise Application Platform ontwikkeld. Voor alle digitale mobiele inspecties tijdens het bouwproces. OmniMove MobileForms wordt als digitale mobiele inspectie o.a. gebruikt bij; • Infra
 • Civiel
 • Utiliteit
 • Woningbouw
 • Onderhoud / service
 • Beheer

Door het eenvoudige gebruik en de grote flexibiliteit zijn er reeds honderden formulieren ontwikkeld voor de bouw. Het bouwproces kan zo optimaal ondersteund worden.

Opbouw formulier en PDF lay-out.

Eenmalig wordt het formulier opgebouwd vanuit de template in de eigen huisstijl. Hier worden eventueel ook de koppelingen gelegd met andere systemen. Zoals bijvoorbeeld Relatics, SharePoint, Document Management systemen, Maximo of andere systemen.

Als keuringen / opdrachten binnenkomen worden deze via de dispatch functie automatisch verdeeld naar de keurders / inspecteurs. Ook is het mogelijk om formulieren zonder opdracht in te geven.

Wijzigingen of nieuwe formulieren (bv extra inspecties) kunnen zelf door u worden toegevoegd. Zo is het mogelijk om alles waar nu een papieren formulier van is, dit makkelijk mobiel en digitaal te maken met OmniMove MobileForms MEAP.

Enkele voorbeelden

 • Afwijkingsformulieren
 • Audit formulieren
 • Bon aanvraag
 • BHV ronde
 • Gedragsobservatie
 • Onveilig werken
 • Verbetervoorstel
 • Start werk formulier
 • Keuringen
 • Betonstortformulier
 • Stortvrijgave
 • Checklist wapening
 • Checklist betonwerk
 • Checklist riolering
 • Checklist explosieven
 • Checklist waterhuishouding
 • Checklist fundering
 • Checklist bitumineuze verharding
 • Checklist grondwerk
 • Checklist koppensnellen
 • Schouwformulieren
 • Schadeformulieren
 • Storing formulier
 • Acceptatieformulieren
 • MOOR meldingen (workflow invoeren MOOR melding, uitvoeren MOOR melding)
 • Werkopdrachten (workflow van aanvraag, offerte, werkopdracht, accorderen afrekening)
 • PoP acceptatie formulieren
 • BIS inspectie
 • HAS inspectie
 • Site survey
 • Vooroplevering
 • Opleverformulieren
 • Presentie formulieren
 • Werkplekinspectie
 • Werkplekinspectie Civiel (FTTH)
 • Werkplekinspectie HAS (FTTH)
 • Toolbox
 • Legitimatie formulieren
 • Dagrapport
 • Urenverantwoording
 • ‘0’metingen
 • NEN formulieren
 • NEN 2767
 • VGM inspecties
 • LMRA inspecties
 • ZKM formulieren
MobileForms, Dé meest complete mobiele inspectietool voor de bouw

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Revu fonctionne avec Citrix et autres services Remote

Bluebeam Revu fonctionne dans un environnement Citrix. D'autres forme remote peuvent fonctionner, mais ne sont pas officiellement supportées.

En savoir plus

4 octobre 2020

En savoir plus

En savoir plus

Lineas uses intensively Mobileforms

En savoir plus

Omgevingsvergunning. Welke Steden & Gemeenten hebben de PDF software Bluebeam Revu?

En savoir plus

Maak je eigen Apps met Mobileforms?

En savoir plus

MobileForms : LA solution mobile d’inspection chantier la plus complète

En savoir plus

Videopresentatie : Bluebeam Revu voor Vergunningen en openbare werken

En savoir plus

Color processing of drawings with Revu

En savoir plus

Hulpverleningszone Taxandria – dienst preventie gaat bouwplannen digitaal keuren

En savoir plus

Stad Izegem beoordeelt digitaal de bouwplannen met Bluebeam Revu

En savoir plus

I want to copy all of my custom Tool Sets, Profiles and Stamps over to another computer…

En savoir plus

When I select a measurement tool in Bluebeam Revu, my page turns blue…

En savoir plus

How to put multiple A4 drawings to one A0 in Bluebeam Revu?

En savoir plus

Collaborating in Studio with teammates who don’t have Revu

En savoir plus

How do I make Revu my default PDF viewer?

En savoir plus

Adding and Removing Digital Signature Fields

En savoir plus

How to Convert DWG files to PDF

How to convert DWG files to open in Revu

En savoir plus

How to Use Different Measurement Units on a PDF

Bluebeam® Revu® lets you use separate units of measurement on the same drawing with a few simple steps. For example, you can calculate linear measurements in metres/centimetres and volume measurements in cubic metres.

En savoir plus

Share Tool Sets, Profiles, Stamps

Through the use of Tool Sets, Profiles, and Stamps, Revu users can customize the software to suit their specific needs. Revu makes it easy to share all of these assets, which can be useful for creating a standardized workflow within your organization.

En savoir plus

How to import layers from a drawing into another drawing with Bluebeam Revu?

Situation : you worked on a drawing with Revu, added your own markup layers to it. Then you receive a new PDF, a revision with its layers coming from a CAD. Consider that you want to get those layers added to you first drawing. How to proceed?

En savoir plus

Revu slow rendering with some documents (PDF) ? Try following steps.

It happens that some vector based documents (plans) make look that Revu takes its time to refresh the document. You should try following steps.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x