Onze doelgroep

Een ruime waaier aan bedrijven boekt vooruitgang in hun digitaliseringsproces met Bluefields aan hun zijde. Wij versterken voornamelijk bouwprofessionals en overheidsdiensten. Onze online oplossingen maken komaf met manuele fouten en documentduplicaten. Werp een blik op onze klantenportefeuille als uw onderneming nood heeft aan pdf-bouwplannen of mobiele formulieren.

BLUEFIELDS BONUS | Onderstaande branches en bedrijven geven u een idee van ons huidig klantenportfolio. Vergis u echter niet, wij wensen ook andere sectoren te begeleiden in hun evolutie naar digitale plannen, online formulieren en logistieke applicaties.

1. Bouwbedrijven

Aannemers

Een bouwproject brengt tal van actoren in beweging. De leidraad op de werf? Het bouwplan. Met een plan in pdf is er geen ruimte voor misverstanden. Aannemers bewaren onder meer het overzicht dankzij onze historiekfeature. Waardevol voor het as-built plan.

HVAC-techniekers

Heating, ventilation en air conditioning (HVAC) techniekers voeren keuringen uit van bestaande installaties en tekenen nieuwe plannen uit. En dat brengt paperassen met zich mee. Bluefields biedt op beide vlakken online support. Het resultaat? Winst in tijd en in mankracht.


Interieurafwerkers

Een drukbezette planning weerhoudt plaatsers er niet van nauwkeurige offertes op te stellen. Met onze tool kunnen afwerkingsbedrijven snel en foutloos opmeten en budgetteren, maar tijdens de uitvoering op de werf bewijst het ook haar nut. Handig voor schrijnwerk, vloerbekleding, isolatie, schilderwerken,…

Studiebureaus

Van stabiliteit, over duurzaamheid, tot omgevingsfactoren. Ingenieurs tekenen de krijtlijnen voor nieuwbouw of renovaties minutieus uit. In tegenstelling tot vooronderzoek op papier is research in pdf-formaat toegankelijk voor iedere projectpartner.


Architecten

Loopt het reviewen van uw ontwerp stroef? Bluefields maakt het mogelijk voor de professionele én particuliere klanten van architecten om plannen te openen in pdf en te voorzien van comments. Eén licentie volstaat om tot 500 gebruikers mee te laten kijken en evalueren. Plug-in met CAD-software mogelijk.


Nutsbedrijven

Meterstanden van water, gas en elektriciteit in stroomversnelling opnemen? Bluefields assisteert nutsbedrijven bij het opstellen van custom checklists. 

Opmetingen worden in toptempo volgens een vooraf gedefinieerd formulier ingevoerd en bewaard, telkens voorzien van een uitvoeringsdatum en plaats.

Bent u BIM-manager, werkvoorbereider of bouwcoördinator? Tijdens een praktijkgerichte presentatie toont Bluefields u hoe u tijd bespaart met bouwplannen in pdf of digitale formulieren.

2. Overheidsdiensten

Preventiedienst brandweer

Brandpreventiedossiers zijn een must bij wet. Zowel gemeenten en steden, als brandweer dienen te allen tijde inzage te hebben. Onze pdf-software centraliseert brandpreventieplannen en vereenvoudigt het delen ervan.

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke structuurplannen en bestemmingsplannen opmaken, vindt niet alleen plaats op uw overheidsdienst maar vereist overleg met stakeholders. Om een omgevingsvergunning aan te vragen worden de dossiers digitaal en in pdf-formaat ingediend. 


+ 100 steden en gemeenten gebruiken intussen pdf-software Bluebeam om digitale bouwplannen door te nemen.

Technische dienst

Formulieren opstellen, afdrukken en klasseren? Nieuwe wijkplannen met voorzieningen controleren en terugkoppelen? Op uw departement passeren tal van documenten. Bluefields geeft technische diensten grip op hun papierberg: van vergunningen in pdf tot feilloze formulieren.

Werkt u als hoofd uitvoering, projectleider of preventieadviseur? Bluefields geeft u of uw dienst graag een eerste introductie tot ons pdf-programma en/of onze formuliersoftware.

Onze doelgroep

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x